Using websites www.vem-art.com we consider that you have read, understood and accept the stated terms of use.

The meaning of certain terms:

Agency - company Vem Art j.d.o.o., service provider

Client – ​​natural or legal person for whom the service will be performed, the client

Service - At the Client's request, the Agency can provide the following services: digital marketing, consulting, management and PR services, organization of festivals and events, and outdoor advertising.

These general terms of business (hereinafter: Terms) are accepted by all users (hereinafter: Client) of the services of Vem Art j.d.o.o. (hereinafter referred to as the Agency). The Agency reserves the right to supplement, delete and change the provisions of these Terms and Conditions at any time, without prior notice. The conditions become valid upon publication (amendment) on the Agency's website (www.vem-art.com). The conditions are valid independently as well as in combination with special contracts signed with the client.

The subject of these General Conditions are:

Services of digital marketing, consulting, management and PR, organization of festivals and events and outdoor advertising. All other services that the Agency performs for the Client, and for which the Agency has a registered object of business with the competent commercial court, and which the Agency can provide to the Client in accordance with the Client's request (hereinafter all together: Services).

These General Terms and Conditions also apply to the Agency's offer (hereinafter referred to as the Offer), and the contractual relationship arising from the acceptance of the offer by the Client, as well as to the contracts concluded by the Agency with the Client (hereinafter referred to as the Contracts), and form an integral part thereof acts, i.e. contractual relations.

ESTABLISHMENT OF CONTRACTUAL RELATIONSHIP

Agencija Klijentu dostavlja Ponudu sa svim informacijama o usluzi i označenim cijenama izraženim u eurima s uračunatim PDV-om. Trenutkom prihvata Ponude nastaje Ugovorni odnos. Nastankom Ugovornog odnosa počinju se primjenjivati ovi Uvjeti.

For certain provisions, the Agency may enter into a Contract to which the General Terms and Conditions apply to parts that are not agreed in the contract.

Prilikom dostavljanja Ponude, odnosno potpisivanja ugovora, Klijenta se upoznaje s tekstom ovih Uvjeta te se nadalje podrazumijeva da ih je klijent u potpunosti razumio te da ih u potpunosti prihvaća.

The general business conditions are available on the Agency's website.

DATA PROTECTION AND CONFIDENTIAL DATA

Agencija se obvezuje sve podatke koji se odnose na Klijenta i njegovo poslovanje, a o kojim je stekao saznanje tijekom realizacije ovog Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu za vrijeme trajanja ovog Ugovora kao i neograničeno vrijeme po njegovom prestanku.

Agencija će osobne podatke dostavljene od strane Klijenta, koristit isključivo na način i u svrhu koja je navedena u Ugovoru s Klijentom. Agencija će koristiti osobne podatke Klijenta u svrhu identifikacije, komunikacije, informiranja, te izvršavanja svojih zakonskih obveza. Agencija neće učiniti na bilo koji način dostupnima podatke Klijenta trećim osobama.

The Agency is not responsible for any violation of personal data by the Client, compensation for damages to a third party due to a violation of personal data is solely borne by the Client.

PRICE AND PAYMENT TERMS OF SERVICES

The agency determines that the prices for the services will be formed in accordance with the pre-accepted offer.

For services and jobs that are not included in the offer, which the Agency will perform for the Client based on the written request of the Client, prices will be agreed separately for each individual job.

The Agency issues the Client an electronic invoice for the Services used by the Client, with a specification of the Services and an indication of the due date by which the Client is obliged to settle the invoice.

The Agency delivers all invoices to the Client by e-mail to the official address of the Client, who in turn is obliged to ensure the accuracy and availability of his e-mail address.

Prilikom pregleda Usluge, a prije postavljanja Usluge online u slučaju usluge digitalnog marketinga, i fizičkog izvršenja ostalih usluga u cijenu ne ulaze ispravci nastali zbog pogrešno dostavljenih materijala od strane Klijenta. Takva vrsta izmjena dodatno se naplaćuje, po utrošenom satu.

OWNERSHIP AND OBLIGATIONS

After the Client pays the full amount of the invoice: ownership of all rights are transferred from the Service to the Client.

DELIVERY OF MATERIALS AND COPYRIGHT

The client undertakes to deliver all necessary materials to the Agency. All material must be submitted in text and graphic form, unless otherwise agreed. Scanning of photos, documents and manual entry, i.e. transcription of data increases the price of the Service provided by the Agency. The client is responsible for obtaining all permits and approvals related to the use of materials for the creation of the Service and their delivery to the Agency.

The client agrees to compensate the Agency for damages and exempt the Agency from all claims that may arise from the use of the Service provided by the Agency, as a result of the use of the delivered materials. The client is solely responsible for the content of the Service and the materials it provides. After the approval of the Service performed by the Client and provided by the Agency, all responsibility for the violation of copyright, intellectual or anyone else's rights rests with the Client.

RESPONSIBILITY OF AGENCY

The agency undertakes to provide services professionally, with high quality and conscientiously, in accordance with the rules of the profession and the attention of a good businessman.

The client agrees that no guarantees are offered regarding the progress of work, timetables, deadlines for delivery or any other time-sensitive arrangements.

Agencija ne jamči da će funkcije sadržane u pruženoj Usluzi zadovoljiti zahtjeve Klijenta ili da će raditi Usluga bez prekida ili bez grešaka. Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti Usluge je na Klijentu. Ni u kojem slučaju Agencija neće biti odgovorna Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada Usluge ili nesposobnosti Klijenta da upravlja Uslugom iako je Agencija upozorila na mogućnost takvih problema.

The Agency will not be liable for damage of any kind caused by technical disturbances during the use of the Agency's services or due to any other reasons for damage, except for damage caused by the Agency's intent or gross negligence.

DEADLINES

With its professional approach and conscientiousness, the agency will do everything in its power to meet the agreed deadlines, but slight deviations are possible. The Agency will notify the Client in writing if there are unavoidable deadlines and the Client will agree to such slight deviations within a reasonable time. During this reasonable period, the Agency will not be held responsible for moving the deadlines.

FORCE MAJOR

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovornog odnosa ako je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i nezavisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje obveze iz Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje bilo koje ugovorne strane.

The contractual party affected by the event of force majeure is obliged to notify the other contractual party in writing immediately, and no later than within 48 hours, with an indication of the sample and appropriate evidence of the existence of force majeure.

REMOVING DEFECTS

Ispravljanje nedostataka odnosi se na popravljanje pogrešaka i ispravljanje nedostataka koje je uzrokovala Agencija. Iste će Agencija besplatno otkloniti isključivo tijekom trajanja ugovornog odnosa. Nakon pregleda Usluge Klijent ima pravo pritužbe u roku 10 dana od izvršene Usluge. Prigovor šalje putem e-maila Agencije na info@vem-art.com.

If it is about subsequent upgrades, after the expiration of the contractual relationship, requests for correction of errors are charged at the hourly rate of work defined by the Agency.

RESPONSIBILITIES OF THE CLIENT

The Client is required to use Agency Services responsibly.

The Agency reserves the right to suspend and/or terminate the service to any Client who uses the Agency's Services in a manner that adversely affects other users.

If the Agency notices any violation of the Terms and Conditions or other contracts, taking illegal actions, the Agency can take all necessary actions to stop or correct such violations.

In addition, in case of violation of the Terms and Services, the Agency may take the necessary actions against the Client's users (third parties). The client undertakes to cooperate with the Agency in preventing or correcting unwanted activities. Failure to cooperate with regard to such corrective and preventive measures is a violation of the Agency's Terms and Conditions, and the Agency reserves the right to take the necessary measures.

REFERENCE
The client agrees that the Agency uses the performed Service as its own references for the purpose of promoting its own services.

THIRD PARTY PRODUCTS AND SERVICES

If we offer you a product or service offered by a third party (e.g. Google, Facebook, etc.), by accepting such an offer, you also accept the possibility that the third party subsequently changes the conditions of providing its service, which the Agency cannot influence or be responsible for.

By using the Third Party Services, you agree to their Terms of Use.

MAINTENANCE

Ugovorni odnos izrade Usluge ne uključuje održavanje iste. Održavanje Klijent sklapa ugovorni odnos s Agencijom koji definira što sve obuhvaća održavanje, na koji vremenski rok i cijenu održavanja.

TERMINATION OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP AND CANCELLATION

As a rule, the contractual relationship is concluded for a certain period of time, with a duration defined by the Offer, which, upon acceptance, leads to the creation of a contractual relationship, i.e. a contract.

Ugovorne strane mogu otkazati Ugovor slanjem otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku, bilo preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta ugovornih strana bilo putem e-mail na adresu Agencije info@vem-art.com i adresu Klijenta.

By canceling the Service, the Agency does not refund the advance payment and reserves the right to charge for the hours it spent on creating the Client's Service.

If the Client does not settle the due obligations for paying the monthly installments based on the invoice for the provided Service within 30 days, the Agency may suspend any further performance of its obligations under this contract without special notification to the Client.

Agencija zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na Usluzi, ako je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad na Usluzi, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Klijenta. Agencija može otkazati Uslugu iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, lošu suradnju s klijentom te osjetna kašnjenja u predaji materijala Agenciji.

JURISDICTION OF THE COURT

U slučaju spora kojeg ugovorne strane ne uspiju riješiti sporazumno, suglasne su da se spor rješava na nadležnom sudu u Rijeci ili ugovaranjem drugog stvarno nadležnog suda Ugovorom.

FINAL PROVISIONS

The terms constitute the entire agreement between the contracting parties. All statements, beliefs, promises and conditions that are not highlighted in the Terms will not be understood to challenge, change or affect the provisions of the contractual relationship in any way.

Uvjeti zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana, osim pojedinih Usluga koje su posebno dogovorene pisanim Ugovorom.

The client confirms that before entering into a contractual relationship, the Agency informed him of all useful information related to the services it provides.